Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, tham gia khảo sát hoặc gửi phản hồi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thư, số điện thoại và mã bưu điện.

Chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin không cá nhân khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian truy cập và trang web mà bạn đã xem trước khi truy cập trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ, chăm sóc khách hàng, phân tích và cải thiện trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các thông tin quan trọng hoặc cập nhật về dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi tuân thủ các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ không đúng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.

  • Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có nhiệm vụ xử lý thông tin cá nhân của bạn được truy cập vào thông tin này và họ phải tuân thủ nguyên tắc bảo mật.
  • Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích đã nêu trong chính sách này hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

4. Quyền của bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một số mục đích cụ thể. Để thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ dưới đây.

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này từ thời gian này sang thời gian khác. Quý khách vui lòng xem xét lần cuối cùng khi truy cập vào trang web của chúng tôi để biết thông tin mới nhất về chính sách quyền riêng tư.