Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài liệu, thông tin, hình ảnh, biểu đồ, sản phẩm, dịch vụ và các thành phần khác của trang web này là tài sản sở hữu trí tuệ của 1xbetcasino-vn.top và các bên sở hữu khác. Bạn không có quyền sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của tài nguyên trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tài sản.

Các tên, nhãn hiệu, hình ảnh và biểu đồ được sử dụng trên trang web này có thể là nhãn hiệu đã được đăng ký của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba. Sự sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào trên trang web này không có nghĩa là chúng tôi đã cấp phép cho bạn sử dụng nhãn hiệu đó.

  • Bạn không được sử dụng trang web này để gửi hoặc phân phối bất kỳ thông tin không hợp pháp hoặc đe dọa, quấy rối, xúc phạm, phỉ báng, phỉnh, hoặc xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền tác giả của người khác.
  • Bạn không được can thiệp vào mạng truyền thông của chúng tôi hoặc làm bất kỳ hành động nào có thể gây tắc nghẽn, gây lỗi hoặc ảnh hưởng xấu đến trang web.
  • Bạn không được sử dụng trang web này để xâm nhập hoặc cố gắng xâm nhập vào hệ thống bảo mật và máy chủ của chúng tôi.

2. Thông tin cá nhân

Khi truy cập và sử dụng trang web này, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm liên quan. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba nếu không có sự cho phép của bạn, trừ khi điều này là cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này trong bất kỳ thời điểm nào. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau các thay đổi này sẽ được coi là đồng ý với các điều khoản mới.

Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web này nếu chúng tôi phát hiện bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào được nêu trong văn bản này.